Kotevní technika

Ocelová lana a jejich použití

Lana jsou prvky kotevní techniky, které mají široké množství využití ve spoustě oblastech a průmyslových odvětvích. Jejich nejčastější použití je pro stahování, napínání, kotvení, zvedání nebo pro zajištění stability. Lana můžeme podle jejich použití rozdělit na tažná, nosná, kotevní a vázací. Podle použitého materiálu dělíme lana na textilní (bavlna, konopí, umělá vlákna) a ocelová.

V tomto článku se budeme zabývat pouze ocelovými lany. Pokud vás zajímají informace o textilních lanech, přečtěte si také náš článek Textilní lana a jejich použití.

Ocelová lana

Ocelová lana vznikají splétáním drátků, jejichž pevnost se pohybuje od 1270 MPa do 1770 MPa. Dráty se splétají v pramence, pramence v prameny a prameny nakonec v lano. Mezi prameny obvykle bývá konopná duše napuštěná mazivem. Čím více se ocelové lano během jeho používání při práci třením zahřívá, tím větší množství tuku se uvolňuje a při zatížení se pak vytlačuje mezi dráty. Duše lana tvoří pevnou, ale pružnou podložku pro prameny lana, které jsou kolem duše stáčeny spirálově. Zkratka FC označuje, že duše lana je vyrobená z vláken, která se dále rozdělují na přírodní (NFC) a syntetická (SFC). Lana, která se vystavují vyšším teplotám nad 60 °C, mají duši ocelovou a označují se WSC.

Vzájemné vinutí pramenu a lana může být buď stejnosměrný, nebo protisměrný. Stejnosměrné lano má dráty a prameny navinuté ve stejném směru. Dráty protisměrného lana jsou vinuty v opačném směru než prameny a takové lano je pak méně ohebné, nemá snahu se rozkroutit a nevytváří smyčky. Ocelová lana se používají jako lana vázací, tažná, nosná nebo vlečná. Čím je lano vyrobeno z menšího počtu drátů, tím je tvrdší a méně ohebné, zároveň je však odolnější vůči otěru. Naopak lano, které má větší počet drátů, je ohebnější, ale náchylnější na otěr.

Lano ocelové šestipramenné, zinkované DIN 3060, 6x19dr.+FCLanko ocelové 1-pramenné, DIN 3053, 19 drátůLanko nerezové, DIN 3060, A4, konstrukce 7x19dr.Lanko nerezové, DIN 3055, A4, konstrukce 7x7dr.
Máte-li zájem o více informací k produktu, klikněte na obrázek.

Základní komponenty k výrobě ocelového lana:

1. LANOVÝ DRÁT – může být ocelový nebo ze slitin hliníku a mědi. Pro výrobu mechanicky namáhaných lan se nejvíce používá ocel. Neželezné kovy a jejich slitiny jsou pro výrobu lan používány jen tehdy, má-li lano vést elektrický proud. Drát pro ocelová lana je vyráběn z nelegovaných uhlíkových ocelí.
Na kvalitu drátu má vliv struktura drátu, teplota při zpracování, velikost a množství příměsí a povrchové vady (jejichpočet a velikost).

2. JÁDRO LANA – jádro neboli duše vyplňuje prostor mezi jednotlivými prameny a zabraňuje radiálnímu posouvání a bočním tlakům pramenů, zajišťuje kruhový průřez lana a zásobování lana mazivem.

3. MAZIVO LANA – mazivo snižuje tření mezi dráty a prameny a mezi lanem a kladkou a také ochraňuje lano před vniknutím vody a nečistot a před korozí. Mazivo nesmí vytékat, nesmí být korozivní, nesmí být odstranitelné kapalinami, se kterými lano přichází do styku a musí mít odolnost vůči povětrnostním a teplotním podmínkám.

Základní konstrukce ocelových lan

 • jednopramenná lana
  – složena z jednoho pramene
  – použití: výplň lan (jádro), nosná lana a bovdeny

 • šestipramenná lana
  – standardní lana
  – obsahují malý počet hrubších drátů se stejným průřezem
  – lana mají nižší ohebnost, ale dobrou odolnost vůči otěru
  – jednoduchá a levná výroba
  – použití: montážní lana, lyžařské vleky, kotvení, lanové dráhy, lanovky, jedná se o lana tažná, posunovací, výtahová, rypadlová, jeřábová, lodní, vlečná…

 • lana typu Hercules
  – vícepramenná lana s větším počtem drátů (řádově stovky) ve více pramenech
  – lana jsou vinutá klasickým způsobem, jsou značně ohebná
  – lana se v podstatě se nekroutí

 • lana typu SEAL
  – lana vinutá souběžným způsobem, prameny mají vnější vrstvu drátů s větším průměrem
  – tato lana jsou odolnější vůči otěru oproti lanům standardním, mají menší ohebnost
  – velmi dobře snášejí rázové zatížení
  – ohebnost může být zvýšena dráty o menším průměru v první a druhé vrstvě

 • lana typu Warrington
  – šesti a osmipramenná lana vinutá souběžným způsobem
  – jednotlivé vrstvy lana obsahují dráty střídavě s větším a menším průměrem, čímž je dosaženo lepšího využití průřezu lana
  – lana jsou odolná vůči otěru
  – jádro ze slabších drátů zajišťuje dostatečnou ohebnost i při poměrně nízkém počtu drátů

 • ztvárněná lana
  – lana jsou vystavena ztvárňovacímu procesu (protahování, válcování nebo pěchování) , což zajistí vyšší odolnost vůči opotřebení
  – spolehlivá lana, která vydrží vysoké zatížení
  – vysoká životnost

 • lana potažená PVC
  – pozinkovaná ocelová lana opatřená PVC potahem
  – PVC slouží jako ochrana před vnějšími vlivy a také chrání materiál před proříznutím lanem
 • nerezová lana
  – nerez odolává korozi a agresivním, dlouhodobým povětrnostním podmínkám
  – horší mechanické vlastnosti (především ohebnost)
  – cena je znatelně vyšší

Napsat komentář