Ploty

Bezpečnostní rady pro stavbu a užívání plotu

Dodržujte všechny předpisy a normy.

Před stavbou plotu se seznamte s platnými předpisy a normami, které je nutné dodržovat. Jedná se o stavební předpisy (např. požadavky na rozměry a vzdálenosti plotu od okolních budov a pozemků), technické normy (např. požadavky na materiál a konstrukci plotu) a ekologické předpisy (požadavky týkající se životního prostředí).

Při stavbě plotu používejte návod.

Před stavbou plotu si vždy přečtěte montážní návod. Používání návodu Vám jednak usnadní stavbu plotu a také v něm naleznete potřebné informace o správném použití. Součástí návodu jsou také bezpečnostní opatření, která je nutné dodržovat, a o specifické požadavky (např. požadavky na základovou desku či materiál), které jsou důležité pro správnou instalaci a zajištění bezpečnosti a životnosti.

Používejte kvalitní a certifikované materiály.

Použití kvalitních a certifikovaných materiálů sice může navýšit cenu plotu, ale má to také spoustu výhod:

  • Kvalitní materiály jsou odolnější, proto dokážou plotu zajistit delší životnost.
  • Certifikované materiály splňují přísné bezpečnostní normy, takže zvyšují bezpečnost používání plotu.
  • Kvalitní materiály mají zpravidla lepší vzhled a vyšší úroveň estetiky, což může zvyšovat hodnotu nemovitosti.
  • Investice do kvalitních a certifikovaných materiálů Vám také může ušetřit peníze v dlouhodobém horizontu – ploty mají delší životnost a nižší náklady na údržbu.
  • Kvalitní a certifikované materiály zaručují větší spolehlivost a stabilitu, a to je důležité pro zabezpečení bezpečnosti a soukromí na vašem pozemku.

Ujistěte se, že plot je pevně ukotven k zemi, aby se zabránilo pádu v případě silného větru nebo nárazu.

Správně postavený plot musí být pevně ukotvený v zemi a všechny šrouby a jiné spoje musí být dodatečně dotaženy, aby byl plot stabilní a pevný. Myslete na to, že plot musí vydržet v případě silného větru nebo nárazu. Zaměřte se zejména na kotvení plotu do země a proveďte vše přesně podle instrukcí, ať už kotvíte pomocí betonování, zemních vrutů nebo používáte jinou kotevní techniku.

Instalace zemního vrutu

V případě použití elektrického napětí na plotu zajistěte, že jsou všechny elektrické součásti a napěťové body řádně izolované a bezpečné pro dotek.

Při instalaci elektrického napětí na plotu se řiďte instrukcemi v návodu. Používejte pouze kvalitní ochranný systém, který bude chránit elektrické součásti a napěťové body před poškozením a dotykem. Dbejte na správnou izolační funkci materiálů, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem. Zajistěte také správné uzemnění, aby se při jakémkoliv problému proud automaticky vypnul. Po instalaci je nezbytné pravidelně kontrolovat celý systém, abyste měli jistotu, že je vše nepoškozené, bezpečné a funkční.

Zajistěte dostatečnou viditelnost okolo plotu pro případ, že by se tam někdo pohyboval, a aby bylo možné snadno identifikovat případné bezpečnostní hrozby.

Zajištění dostatečné viditelnosti plotu výrazně snižuje možnost úrazu, pokud se bude v okolí plotu někdo pohybovat. Pro zajištění dostatečné viditelnosti můžete udělat hned několik věcí:

  • Použijte osvětlení, které umožní, že plot bude viditelný i v noci.
  • Zvětšete výšku plotu – dostatečná výška zajistí, že plot bude viditelnější.
  • Umístěte na plot reflexní prvky.
  • Zvolte barvu, která nebude splývat s okolím. Ideální jsou světlé barvy, které jsou lépe vidět.

Vyhněte se používání ostrých hran a špičatých prvků na plotu, které mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.

Pokud máte děti či zvířata, je potřeba dbát také na jejich bezpečí a zvolit takovou variantu plotu, která pro ně bude bezpečná.

Udržujte plot v dobrém stavu a neustále ho kontrolujte.

Pravidelně plot obcházejte a kontrolujte. Pokud objevíte nějakou vadu, ihned ji opravte. Tím zaručíte, že váš plot zůstane v dobrém stavu a bezpečný pro užívání. Podívejte se například, jak správně pečovat o dřevěný plot. Bezpečnost plotu úzce souvisí s pravidelnou a správnou údržbou plotu.

Používejte plot tak, jak byl navržen, a neprovádějte v jeho blízkosti žádné velké úpravy, které by jej mohly poškodit.

Každá úprava plotu může vést ke snížení bezpečnosti plotu. Myslete také na to, že např. kopáním v těsné blízkosti plotu můžete narušit jeho stabilitu.

Používejte při stavbě plotu ochranné pomůcky a vždy používejte kvalitní nástroje, nářadí a zařízení.

Ochranné pomůcky (např. přilby a rukavice) zajistí vaši bezpečnost po čas stavby plotu. Kvalitní nástroje a nářadí vám nejen zaručí větší bezpečnost při práci, ale také se s nimi lépe pracuje a mají lepší výkon. Výrazně vám tak usnadní stavbu plotu.

Napsat komentář