Zahrada

Zastřihování stromků

V průběhu března se již zahrada začíná probouzet ze zimního spánku. Pokud chcete aby zahrada přinášela bohatou úrodu, čeká vás mnoho práce. Začátek jara je ideálním obdobím pro zastřihování stromů, jelikož stromy a keře se teprve vzpamatovávají ze zimy.

Proč stromky zastřihovat

Prostřihem stromků uvedete strom do požadovaného tvaru, který zajistí korunám stromů dostatek světla při rozkvétání pupenů a tím i bohatou úrodu. Pokud nebudete stromky pravidelně zastřihávat, můžete způsobit snížení plodnosti a vyšší náchylnost k chorobám. Zastřihování zbaví strom větví, které nepřispívají k jeho produkci.

Typy řezů

Během života stromu jsou vhodné tři typy řezů. V první fázi života stromu je vhodný výchovný řez, tento řez tvaruje korunu stromu. Ve fázi plodnosti stromu se dělá řez udržovací, aby byl strom ideálního vzrůstu a vytvářel optimální úrodu. U stromů v poslední fázi života je vhodný řez omlazovací, ten prodlouží život stromu, obnoví jeho růst a zkvalitní jeho plody.

Kdy je vhodný čas na zastřihování stromků

U některých ovocných stromků (jabloní, hrušní, drobného ovoce) je možné jarní zastřihování provést již na začátku března. Důležité je sledovat rychlé změny počasí, není totiž dobré aby ošetřené stromky omrzly při nečekaných mrazících. Se zastřihováním peckovitého ovoce, bříz a javorů je vhodnější počkat na konec jara až začátek léta. Zastřihávejte větve, které rostou kolmo vzhůru a to v místě, kde se rozvětvují a stejně tak výhony, které se zaplétají nebo rostou směrem dolů. Důležité je také ostříhat staré, poškozené a nemocné větve. Pokud je rána po zastřihnutí větší než 30 mm, ošetřete ji stromovým balzámem.

Vhodné nářadí

Aby byly stromky správně zastřihnuty, je velice důležité používat kvalitní nářadí, které vám celou práci usnadní. Mezi základní nářadí určitě patří jednoruční zahradnické nůžky. U výběru nůžek velice záleží na tom, co prořezáváte. Určitě se vám budou hodit teleskopické nůžky na zastřihování živých plotů. Na řez silnějších větví použijte zavírací pilku na větve s kvalitní ocelovou čepelí. K udržení plotu ve tvaru podle vašich představ použijte aku plotové nůžky, které poskytují užívání bez nepříjemného kabelu. Dbejte na to, aby vaše nářadí bylo vždy při používání čisté a řádně nabroušené. Pokud bude nářadí ve špatném stavu, může způsobit stromkům složitější hojení a v horším případě různé choroby.

Zahradnické nůžky
Zavírací pilka na větve
Teleskopické nůžky
Aku plotové nůžky

Principy zastřihování

  • udržet rozumný poměr mezi hlavními větvemi a plodícími větvemi
  • tvarovat hlavní větve tak, aby vyplnily celý objem koruny
  • koruny orientované na šířku tvarujte hlavní větve vodorovně – větve poté lépe plodí
  • řez větve provést tak, aby větev po zacelení splynula s původní
  • větev řežte na víckrát, aby se větev nerozštípla
  • staré stromy pravidelně zmlazovat
  • po velkém řezu ošetřete ránu balzámem, jako prevence před chorobami a vysycháním