Ploty

Plot – stavební povolení

Stavební zákon

Vše, co se týká staveb a jejich povolování, řeší zákon č. 183/2006 Sb. (o územním plánování a stavebním řádu). Jakmile do něj nahlédnete, bude vás zajímat především § 79 Rozhodnutí o umístění stavby, který vymezuje stavby, pro které není potřeba rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.

Obecně tak lze říci, že stavba plotu nevyžaduje žádné administrativní úkony s úřady, jestliže jsou splněny následující podmínky:

– plot je nižší než 2 metry
– plot nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím 
(včetně chodníku)
– plot se nachází v zastavěném území či v zastavitelné ploše

Pokud splňujete všechny tyto podmínky, nemusíme nic řešit a můžete se do stavby plotu ihned pustit. Předtím je ještě ale dobré ověřit, zda se nenacházíte v památkové zóně nebo na území, kde platí přísnější pravidla (CHKO, NP, Praha apod.).

Územní souhlas se stavbou plotu

Pokud vámi plánovaná stavba plotu nesplňuje minimálně jednu z podmínek, bude nutné zajít na úřad a získat územní souhlas. Proces je u plotu mnohem snazší než u jiných staveb. Nemusíte se ničeho obávat.

Stavební úřad bude pro vydání souhlasu požadovat popis plotu včetně jednoduchého nákresusouhlas sousedů a dalších dotčených orgánů (především správci komunikací a sítí). Žádost musí vždy podávat vlastník pozemku (nikoli nájemce). Stavební úřad má na rozhodnutí 30 dnů. 

Pokud si nevíte rady, obraťte se přímo na příslušný stavební úřad v místě, kde chcete plot realizovat. Pouze ten vám podá nejpřesnější informace a sdělí vám, co vše bude potřebovat pro posouzení žádosti. 

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v článku jsou aktuální k datu jeho vydání a jsou pouze orientačního charakteru.
Pokud chcete mít jistotu, vždy kontaktujte stavební úřad nebo právníka.

Napsat komentář