Ploty

Jak betonovat sloupek

BETONUJEME PLOTOVÉ SLOUPKY

Pokud jste se rozhodli realizovat oplocení vašeho pozemku svépomocí, jednou z aktivit, která vás čeká, je betonování plotových sloupků. V dnešním článku si popíšeme, jak betonáž správně provést, aby plot měl dlouhou životnost a vysokou pevnost.  

První věc, na kterou bychom se měli zaměřit, je pečlivé zmapování terénu. Bude nás zajímat jeho členitost, nerovnosti i skladba zeminy. Dále musíme zvážit typ pletiva a sloupků, délku oplocení a jeho účel. Určitě je vhodnější použít sloupky s větším průměrem, protože se při napínání drátu tolik neohýbají a pevněji drží v betonu.

ZAMĚŘENÍ

Již při vyměřování oplocení je potřeba brát ohledy na nerovnosti terénu. Doporučujeme budoucí plot vytyčit provázkem ve výšce spodního napínacího drátu a označit kolíkem nebo značkovacím sprejem místa, kde budeóu sloupky umístěny. Dosáhnete tím toho, že sloupky budou vůči sobě v zákrytu a plot povede rovně. Provázek vám zároveň ukáže, kde je terén nerovný. Může se stát, že zjistít, že ho bude potřeba upravit (například ukopnutím zeminy).  

Vzdálenost mezi jednotlivými sloupky měříme tak, aby byla v rozmezí 2,5 až 3 metry. Pokud chcete mít plot pevnější, volte spíše kratší rozestupy. U čtyřhranného pletiva nebo u svařovaných sítí není nutné precizně měřit vzdálenost mezi sloupky, pokud nebudete používat podhrabové desky. Při použití desek je nezbytné, stejně jako u plotových dílcůpřesně vyměřit jednotlivé rozestupy sloupků, protože plotové dílce i podhrabové desky mají standardizovanou délku. 

HLOUBKA

Betonování by mělo probíhat až do nezámrzné hloubky, jinak se může stát, že přes zimu promrzne zemina okolo betonu a sloupky se potom můžou různě vychýlit či vyklonit. Abyste tomu zabránili, doporučujeme jít do hloubky min. 80 cm pod terén u standardních zemin, u jílovitých čím hlouběji, tím lépe. Chápeme, že kopat 80 cm hluboký otvor pro úzký plotový sloupek, který v zemi stejně bude jen cca 50 cm, se nikomu nechce. Reálně se proto ploty zakládají do děr s hloubkou 50 až 60 cm. V zemi bude vždy přibližně 1/3 délky sloupku.

VÝKOP

S průměrnou hloubkou výkopu jsme se již seznámili. Průměr díry pro sloupek by měl být v rozmezí od 20 do 30 cm a díru se snažíme udělat tak, aby měla kuželovitý tvar (tedy aby měla větší průměr v dolní části). Docílíme tak větší stability zabetonovaného sloupku. 

Způsob výkopu děr se odvíjí od skladby zeminy a počtu děr, které potřebujete udělat. Na větší počet děr bude vhodný motorový vrták, který je možné si zapůjčit téměř ve všech půjčovnách nářadí. Usnadní vám práci v hlinitých až jílovitých půdách. V kamenitých a jinak tvrdších půdách s ním však moc hluboké otvory nenaděláte. 

Další možností je ruční vrták. Platí pro něj obdobná poučka jako u motorového, ale hodí se na menší počet děr u kratších plotů. 

Pokud máte raději poctivou ruční práci, můžete díry vykopat pomocí krumpáče, štycharu, rýče a lopaty (případně pomocí ručního bagru). Tento způsob je fyzicky nejnáročnější, ale otvory takto připravíte i do relativně tvrdé půdy.

Pokud narazíte na extrémně tvrdé podloží jako je skála nebo velmi kamenitá půda, nezbyde vám nic jiného, než sáhnout po sbíječce

BETONOVÁNÍ

Při samotném betonování zvažte podle počtu sloupků a vašich dovedností, zda si beton namícháte sami, nebo necháte dovést z betonárky. Spotřebu betonu spočítáte přibližně za pomoci vzorce pro objem válce (či kužele – záleží na tvaru připravených děr). Pro zjednodušení použijeme objem válce V = π * r² * v, kdy π je 3,14,  poloměr díry na druhou a v je hloubka díry. Typická díra pro sloupek má průměr 0,3 m (poloměr tedy 0,15 m) a hloubku 0,6 m. V našem ukázkovém případě V = 3,14 * 0,15* 0,6 = 0,04239 m3 betonu na jednu díru. Pro celkové množství betonu pak stačí vynásobit počtem děr (nezapomeňte na vzpěry a brankové sloupky, které musíte také betonovat).

Pokud se do míchání vrhnete sami, dodržte poměr kameniva (písku), vody a cementu přesně podle návodu výrobce. Další možností je koupit pytlovaný beton. Tato varianta je sice dražší než vlastní míchání z cementu, ale zato je méně pracná. Postačí vám standardní betonový potěr B20 (C16/20). Na sloupky je nejvhodnější tzv. „RAPID“ beton, který má zrychlené počáteční tuhnutí, a proto umožňuje realizovat oplocení během jediného dne. Použití tohoto betonu je však finančně velmi náročné.

Beton je možné koupit také v betonárce. S betonem se velmi dobře pracuje, má optimální konzistenci a nevyžaduje žádné další úpravy. Počítejte však s vyšší cenou oproti vlastnímu namíchání.

Před samotným betonováním nalijte do děr trochu vody. Poté umístěte do díry sloupek, na který umisťte magnetickou vodováhu. Ještě lépe se vám bude pracovat s dvěma vodováhami, abyste jednu nemuseli nestále přendavat po obvodu sloupku. Poté přihoďte pár lopat betonu tak, aby sloupek bez pomoci držel ve svislé poloze. Vsypaný beton uhutněte topůrkem, kulatinou, latí, roxorem apod. Následně podle vodováhy sloupek vyrovnejte tak, aby byl kolno se zemí, a dosypte beton do zbytku díry. Opět dobře uhutněte. Raději vždy několikrát zkontrolujte vyrovnání sloupku podle vodováhy! Po dokončení posledního sloupku nechte beton minimálně týden vytvrdnout před napínáním napínacího drátu. V opačném případě by se mohl sloupek v betonu pohnout. V případě „domácího“ betonu, který bude řidší, možná bude potřeba sloupky zafixovat či podepřít proti pohybu.

ZEMNÍ VRUTY aneb Je opravdu třeba betonovat?

Zemní vruty neslouží jen jako základy pro pergoly, zakradní domky, prolézačky či jiné dřevostavby. Lze je použít i místo betonu u plotových sloupků. Je opravdu třeba betonovat? Odpověď na otázku vám poskytne typ půdy, který se nachází na vašem pozemku. Zemní vruty jsou vhodnější spíše do pevnějších a tvrdších půd. Čím měkkčí zemina je, tím delší vruty je nutné použít. Na plotové sloupky jsou však plně dostačující vruty o délce 550 nebo 650 mm. Jediným typem půdy, kde není vhodné je používat, je zavážka. Tam je vždy lepší betonovat. Pokud vás zajímá více ohledně zemních vrutů a jejich použití na plot, přečtěte si také náč článek Jak na stavbu plotu na zemních vrutech.

Výhody použití zemních vrutů:

  • odpadá starost o míchání, dovoz či koupi betonu
  • nemusíte likvidovat vykopanou zeminu
  • rychlá montáž – nemusíte čekat na vytvrdnutí betonu
  • opakované použití, možnost přemístění

 VIDEA

Nebojte se stavby plotu svépomocí!

Plánujete-li stavbu plotu z pletiva, jistě uvítáte i další články, které se tohoto tématu týkají:

Napsat komentář