Ploty

Jak spojit či rozpojit čtyřhranné pletivo

Pletiva jsou obvykle prodávána v ucelených rolích po 15 či 25 metrech. Téměř každý se tak při stavbě plotu z pletiva dostane do fáze, kdy musí pletivo zkrátit nebo naopak napojit na konec pletiva novou roli. Poradíme vám, jak správně postupovat – není na tom nic složitého. Spojení a rozpojení pleteného pletiva je snazší, než vám může připadat. Myslete na to, že při napojování i rozpojování pletiva je nejlepší pletivo položit a činnost provádět na zemi.

Rozpojení pletiva

V místě, kde potřebujete pletivo rozpojit, nejprve narovnejte oba zahákované konce, které se nachází na jednom svislém drátě. Následně otáčejte drátem proti směru hodinových ručiček. Tím dojde k uvolnění drátu a k postupnému rozplétání všech řad ok. Otáčejte drátem až do okamžiku, dokud se pletivo zcela neoddělí na dva díly. Šroubovici – tedy drát, který jste při rozplétání uvolnili – nevyhazujte, ale uschovejte si jej. Bude se vám hodit, pokud na jiném místě budete opět potřebovat pletivo napojit.

Rozplétání pletiva


Spojování pletiva

Jako první si z kraje pletiva vypleťte jeden svislý drát – šroubovici. Pokud jste nejprve provádli rozpojování pletiva a šroubovice vám zbyla, použijte tuto. Dva kusy pletiva, které potřebujete spojit, položte na zem vedle sebe a šroubovicí tyto díly spojte k sobě. Drát vplétejte zezhora směrem dolů. Otáčejte jím po směru hodinových ručiček. Tím dosáhnete postupného spojení všech řad ok. Po zapletení celého drátu ohněte horní a dolní konec a zahákněte jej za vedlejší drát. Pletivo je spojené a vy můžete pokračovat ve stavbě plotu, aniž by bylo poznat, ve kterém místě k napojení dvou dílů došlo.

Spojení pletiva

Nebojte se stavby plotu svépomocí!

Plánujete-li stavbu plotu z pletiva, jistě uvítáte i další články, které se tohoto tématu týkají:

Napsat komentář