Ploty

Stavíme plot na zemní vruty

Zemní vruty jsou v současné době velmi oblíbenou moderní alternativou klasického kotvení za pomoci betonu. Nespornou výhodou zemních vrutů je jejich rychlá a snadná instalace, kterou zvládnete svépomocí bez použití mechanizace. Při usazování zemního vrutu do země není potřeba vykopávat díry a odpadá proto i nutnost odvozu vykopané zeminy. Při práci ze zemními vruty nezůstává žádný nepořádek. Další výhodou zemních vrutů je to, že v případě potřeby je lze snadno a rychle demontovat. Pokud byste při stavbě plotu zjistili, že jste špatně zaměřili místo pro plotový sloupek, zemní vrut můžete jednoduše vyjmout ze země a přesunout na jiné místo. Navíc odpadají technologické pauzy – nemusíte čekat na vytvrdnutí betonu. Zemní vrut je možné ihned po instalaci zatížit a pokračovat ve stavbě plotu. Pro stavbu plotu jsou nejvhodnější zemní vruty s kruhovými objímkami.

Jakým způsobem tedy zasadit do země plotový sloupek za pomoci zemního vrutu?

Nejprve si naměřte místo, kde bude umístěn plotový sloupek, a na toto místo zatlučte tyčku, roxorvrták nebo třeba trn. Tím dojde k vytvoření díry, do které nasadíte špičku zemního vrutu a poté vrut jednoduše zašroubujete. Během šroubování zemního vrutu dochází ke zhutňování zeminy kolem, což způsobí, že zemní vrut bude v zemi držet pevně a stabilně. Pro snazší zašroubování zemního vrutu se v objímce nacházejí otvory, do nichž zasadíte instalační tyč nebo roxor. Využít můžete i instalační kříž. V průběhu instalace neustále kontrolujte kolmost k zemi a v případě potřeby ji upravte.

Jak vložit sloupek do zemního vrutu?

Je pouze na vás, jak velkou část zemního vrutu necháte vyčnívat nad zemí. Vrut není nutné srovnávat se zemí, dbejte pouze na to, aby byl v zemi schovaný celý závit. Zemní vruty jsou zpravidla pozinkované – tato povrchová úprava jim dává odolnost vůči korozi. Po správném usazení zemního vrutu do objímky vložte plotový sloupek a ukotvěte jej za pomoci spojovacího materiálu. V objímce jsou již připravené navařené matice o velikosti M8 nebo M16, které umožňují použití metrických šroubů se šestihrannou hlavou. Po vložení sloupku můžete do zemního vrutu nasypat velmi jemný, ostrohraný štěrk, kterým dojde k jeho fixaci. Při vkládání sloupku dbejte, aby byl sloupek do vrutu vložen správně. Před jeho fixací, ale i po zafixování, je nutné zkontrolovat jeho kolmost pomocí vodováhy.

Ukázka instalace zemních vrutů

U některých plotových sloupků je nutné použít vzpěry, které plotový sloupek zapírají a fixují jeho správnou polohu sloupku. Vzpěry je potřeba použít u těchto sloupků:

 • na začátku plotu
 • v každém rohu plotu
 • při každé změně směru plotu
 • každých nejvýše 25 metrů rovné délky plotu
 • na konci plotu

Plotová vzpěra by měla sloupek podpírat v horní třetině a se sploupkem svíratúhel 45°. U koncových sloupků (začátek a konec plotu) se používá jedna vzpěra, u ostatních sloupků je potřeba použít vzpěry dvě.

Umístění plotové vzpěry

I tyto vzpěry je možné do země zasadit za pomoci zemních vrutů. Zaměřte si místo, kde se bude vzpěra dotýkat země, a na toto místo instalujte zemní vrut stejným způsobem jako u plotového sloupku. K navrtaným zemním vrutům stačí dokoupit speciální krytku, která se na vrut po instalaci nasadí a díky které se vzpěra uchytí k vrutu.

Poté, co budete mít všechny sloupky a jejich vzpěry ukotvené a připravené, můžete pokračovat ve stavbě plotu. Na sloupky připevněte příchytky napínacího drátunapínací strojky, napněte napínací drát a připevněte pletivo.

Proč používat zemní vruty pro stavbu plotu?

Práce se zemními vruty vám ušetří spoustu času a urychlí stavbu vašeho oplocení. A pokud byste se časem rozhodli oplocení zrušit nebo třeba posunout, zemní vrut snadno ze země vyjmete a přendáte jinam. Stavět plot na zemní vruty se stoprocentně vyplatí, ale pokud si stále nejste jisti, jestli sloupky postavit na zemní vruty nebo klasicky zabetonovat, podívejte se na následující shrnutí:

Výhody použití zemních vrutů

 • snadnost a rychlost instalace
 • bez mechanizace, výkopů a betonování
 • ihned zatížitelný základ
 • instalace v jakémkoliv ročním období
 • odpadá nutnost likvidace vykopané půdy
 • snadná a rychlá demontáž
 • opakované použití
 • ekelogické
 • ušetří spoustu času oproti betonování

Nebojte se stavby plotu svépomocí!

Plánujete-li stavbu plotu z pletiva, jistě uvítáte i další články, které se tohoto tématu týkají:

Napsat komentář