Ploty

Jak instalovat plotovou vzpěru na sloupek

Plotové vzpěry maj za úkol podpírat sloupky a fixovat jejich správnou polohu, aby nedošlo k jejich ohnutí během napínání napínacího drátu. Vzpěry musí být vždy umístěny tak, aby působily proti tahu pletiva. Plotové vzpěry by ke sloupku správně měly být přichyceny vždy v horní třetině nadzemní výšky sloupku a se sloupkem by v ideálním případě měly svírat úhel 45°. Délka vzpěr je přibližně stejná jako délka sloupku, ke kterému vzpěru dáváme. Doporučujeme ale vždy zakoupit vzpěru raději o něco delší než kratší – zkrátit ji můžete vždycky. Prodloužit nikoliv.

Součástí balení při nákupu plotové vzpěry je čepička, hákový šroub, matka a plastová krytka.

U kterých sloupků se používají plotové vzpěry a kolik vzpěr budu potřebovat?

Sloupky, které je nutno fixovat pomocí vzpěr jsou konkrétně tyto:

  • na začátku plotu (počáteční sloupek)
  • v každém rohu plotu (rohový sloupek)
  • při každé změně směru plotu
  • každých nejvýše 25 metrů rovné délky plotu (mezisloupek)
  • na konci plotu (konečný, poslední sloupek)

U koncových sloupků (na začátku a na konci plotu) se používá jedna vzpěra, u sloupků ostatních je nutné použít dvě vzpěry.

Jak nainstalovat vzpěru na sloupek?

Vzpěra by měla být stejně dlouhá jako nadzemní část sloupku. Jak už bylo zmíněno, vždy je lepší zakoupit raději vzpěru o trochu delší a seříznout ji, protože příliš krátkou vzpěru nelze v příapdě potřeby prodloužit. Před montáží vzpěr je nutné nejprve zabetonovat plotové sloupky a teprve potom můžete instalovat vzpěry. Plotové vzpěry jsou dodávány vč. osazené kotvy, která usnadňuje montáž.

1. Naměřte jednu třetinu nadzemní výšky sloupku (měřte odzhora) a označte si tento bod.

2. Připravte si místo pro zabetonování sloupku. Vykopejte díru v místě, kde bude plotová vzpěra kotvena v zemi. Pamatujte, že plotová vzpěra by se sloupkem měla svírat ideálně úhel 45°. Díra pro betonování by měla být kuželovitého tvaru, široká20-30 cm, hluboká alespoň 50 cm, ideálně však 80 cm, což je v našich podmínkách nezámrzná hloubka. K vykopání díry můžete použít vrták a ruční bagr. Pokud potřebujete vykopat hodně děr, můžete si také zapůjčit motorový vrták.

3. Vrtákem do kovu vyvrtejte v označeném místě (jedna třetina odzhora) do sloupku otvor o průměru 8 mm a hákovým šroubem vzpěru přichyťte do vyvrtaného otvoru. Utáhněte matici a přiklopte čepičkou.

4. Na závěr vzpěry zabetonujte. Úkolem vzpěry je držet plotový sloupek ve svislé poloze, je tedy nutné dbát na to, aby byla plotová vzpěra správně zabetonovaná a před pokračováním ve stavbě plotu počkat do zatvrdnutí betonu (optimálně alespoň týden, ale záleží na počasí).

5. Plotové vzpěry je možné ukotvit k již vybetonovanému základu pomocí kotvicích patek určených pro kotvení vzpěr, které jsou již navařeny pod úhlem. Stačí do nich vzpěru pouze vložit a řádně přikotvit.

Patka na vzpěru

Jak se dají instalovat vzpěry bez betonáže nebo v kombinaci s podhrabovými deskami?

Plotové vzpěry je možno usadit do země také bez nutnosti betonáže, a to za pomoci zemních vrutů s kruhovými objímkami. K zemním vrutům postačí pouze dokoupit speciální krytku, která se na vrut po instalaci nasadí.

Pokud stavíte plot s podhrabovými deskami, máte dvě možnosti, jak vzpěru ukotvit. Vzpěru zabetonujte do země před podhrabovou desku nebo použijte držák, pomocí kterého vzpěru k podhrabovým deskám snadno přichytíte.

Nebojte se stavby plotu svépomocí!

Plánujete-li stavbu plotu z pletiva, jistě uvítáte i další články, které se tohoto tématu týkají:

Napsat komentář